0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

5 ก.ย. 2565


วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร" ณ ห้องประชุม 20909 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน