0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวทั้งหมด


วันที่แก้ไข ข่าว
8 พ.ย. 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองทุนรวมฯ ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
31 ต.ค. 2565 หน่วยงานราชการในส่วนกลาง สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ต.ค. 2565 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2565 (ครั้งที่ 56)
20 ก.ย. 2565 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 55)
7 ก.ย. 2565 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565
22 ส.ค. 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 54)
22 ส.ค. 2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 251)
22 ส.ค. 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 7/2565 (ครั้งที่ 53)
27 ก.ค. 2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 52)
27 ก.ค. 2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565