0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    การบริหารกองทุน    ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

 • รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

  • สถานะเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2564
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  • สถานะเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

  • สถานะเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2565