0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 2564

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
22 ก.ย. 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการเร่่งรัดติดตามการส่งคืนเงินเหลือจ่ายและปิดบัญชีโครงการเงินจ่ายขาดกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการส่งคืนเงินเหลือจ่ายและปิดบัญชีโครงการเงินจ่ายขาดกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

22 ก.ย. 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

อ่านต่อ
23 ก.ย. 2564

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้