0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 มิ.ย. 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 50)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 50) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
20 เม.ย. 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
18 เม.ย. 2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 21104 ชั้น 11 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

22 ก.ย. 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

อ่านต่อ
23 ก.ย. 2564

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้