0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ก.ย. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 55)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 55) ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meeting

อ่านต่อ
7 ก.ย. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ผ่านระบบ VDO Conference Zoom Meeting

อ่านต่อ
22 ส.ค. 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 54)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 54) ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meeting

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

22 ก.ย. 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

อ่านต่อ
23 ก.ย. 2564

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
5 ก.ย. 2565

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้