0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565

9 ก.พ. 2565


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 48) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน