0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49)

20 เม.ย. 2565


วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 กรมการค้าภายใน