0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 50)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 50)

1 มิ.ย. 2565


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 50) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 กรมการค้าภายใน