0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2565 (ครั้งที่ 56)

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2565 (ครั้งที่ 56)

27 ต.ค. 2565


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2565 (ครั้งที่ 56) ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meeting