0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    หน่วยงานราชการในส่วนกลาง สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานราชการในส่วนกลาง สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566

31 ต.ค. 2565


หน่วยงานราชการในส่วนกลาง ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร ในปีงบประมาณ 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือ สอบถาม โทร. 02 507 5563-4