0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองทุนรวมฯ ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองทุนรวมฯ ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

8 พ.ย. 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ ห้องประชุม 20701 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน