0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

 • การจัดจ้างที่ปรึกษาวางระบบภายในกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทุนหมุนเวียน
  • ขยายเวลารับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน
  • ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน
  • ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานทุนหมุนเวียน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์