0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
กาแฟ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรับซื้อกาแฟอาราบิก้า ปี 2534/35
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6 ม.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 1/2535 (3)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
พยุงราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2534/35 (กองทัพอากาศ)
กองทัพอากาศ
6 ม.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 1/2535 (3)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
พยุงราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2534/35 (กองทัพเรือ)
กองทัพเรือ
6 ม.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 1/2535 (3)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมแดง
แทรกแซงตลาดหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2534/35 ของจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
3 ก.พ. 2535 - 31 พ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 2/2535 (4)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
พริกไทย
ขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนพริกไทย ฤดูการผลิตปี 2534/35
องค์การคลังสินค้า
3 ก.พ. 2535 - 31 ธ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 2/2535 (4)
ครั้งที่ 2 - 3/2535 (5)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00