0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าว
รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2537/38
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7 พ.ย. 2537 - 31 ต.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 9/2537 (45)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
แทรกแซงตลาดข้าวเปลือก ปี 2537/38 ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
7 พ.ย. 2537 - 31 ต.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 9/2537 (45)
ครั้งที่ 2 - 10/2538 (57)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
พยุงราคาข้าวเปลือก ปี 2537/38 ของกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
1 พ.ย. 2537 - 31 ธ.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 9/2537 (45)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
พยุงราคาข้าวเปลือก ปี 2537/38 ของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
7 พ.ย. 2537 - 31 ต.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 9/2537 (45)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
ลดพื้นที่ปลูกกาแฟและพริกไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 ธ.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2553
ครั้งที่ 1 - 21/2536 (35)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00