0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
กระเทียม
รับจำนำ/รับขายฝากกระเทียมของสหกรณ์ปีการผลิต 2535/36
กรมส่งเสริมสหกรณ์
28 ก.พ. 2536 - จนกว่าจะสิ้นสุดคดี
ครั้งที่ 1 - 4/2536 (18)
ครั้งที่ 2 - 5/2536 (19)
ครั้งที่ 3 - 6/2536 (20)
ครั้งที่ 4 - 8/2536 (22)
ครั้งที่ 5 - 9/2536 (23)
ครั้งที่ 6 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 7 - 11/2536 (25)
ครั้งที่ 8 - 16/2536 (30)
ครั้งที่ 9 - 22/2536 (36)
ครั้งที่ 10 - 3/2538 (50)
ครั้งที่ 11 - 5/2538 (52)
ครั้งที่ 12 - 1/2539 (58)
ครั้งที่ 13 - 7/2539 (64)
ครั้งที่ 14 - 5/2541 (79)
ครั้งที่ 15 - 6/2541 (80)
ครั้งที่ 16 - 2/2545 (122)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
รักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2536/37
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ก.ย. 2536 - จนกว่าจะสิ้นสุดคดี
ครั้งที่ 1 - 16/2536 (30)
ครั้งที่ 2 - 17/2536 (31)
ครั้งที่ 3 - 18/2536 (32)
ครั้งที่ 4 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 5 - 4/2537 (40)
ครั้งที่ 6 - 5/2541 (79)
ครั้งที่ 7 - 2/2545 (122)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
เก็บสต๊อกเนื้อสุกรแช่แข็งในห้องเย็น ปี 2536/37
กรมการค้าภายใน
1 พ.ย. 2536 - 31 ก.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 17/2536 (31)
ครั้งที่ 2 - 18/2536 (32)
ครั้งที่ 3 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 4 - 3/2537 (39)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สับปะรด
ระบายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต ปี 2536/37
กรมส่งเสริมสหกรณ์
15 พ.ย. 2536 - 30 มิ.ย. 2537
ครั้งที่ 1 - 20/2536 (34)
ครั้งที่ 2 - 1/2537 (37)
ครั้งที่ 3 - 11/2537 (47)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กาแฟ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ปี 2534/35
องค์การคลังสินค้า
1 ธ.ค. 2534 - 31 มี.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 2/2534 (2)
ครั้งที่ 2 - 3/2535 (5)
ครั้งที่ 3 - 4/2535 (6)
ครั้งที่ 4 - 7/2535 (9)
ครั้งที่ 5 - 17/2536 (31)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00