0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ไหม
แทรกแซงราคารังไหม ปี 2535/36
กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ส.ค. 2535 - 30 เม.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 8/2535 (10)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2535/36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5 พ.ย. 2535 - 31 ต.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 9/2535 (11)
ครั้งที่ 2 - 1/2536 (15)
ครั้งที่ 3 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 4 - 9/2537 (45)
ครั้งที่ 5 - 9/2538 (56)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรรายย่อย ปี 2535/36
กระทรวงมหาดไทย
5 พ.ย. 2535 - 30 พ.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 9/2535 (11)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ไข่ไก่
รวบรวมไข่ไก่เก็บห้องเย็น ปี 2535/36
องค์การคลังสินค้า
1 ธ.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 10/2535 (12)
ครั้งที่ 2 - 9/2536 (23)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมหัวใหญ่
รวบรวมหอมหัวใหญ่ ฤดูการผลิตปี 2535/36 ของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
23 ธ.ค. 2535 - 31 พ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 12/2535 (14)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00