0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
สุกร
แทรกแซงตลาดสุกร ปี 2536
กรมการค้าภายใน
3 ธ.ค. 2535 - 20 พ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 11/2535 (13)
ครั้งที่ 2 - 12/2535 (14)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละราคาถูก ปี 2536
กรมการค้าภายใน
3 ธ.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 11/2535 (13)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
พริกแห้ง
แทรกแซงตลาดพริกหัวเรือ ปี 2535/36
กรมการค้าภายใน
18 มี.ค. 2536 - 31 ก.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 8/2536 (22)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สับปะรด
แทรกแซงตลาดสับปะรด ฤดูการผลิตปี 2536
กรมการค้าภายใน
23 ก.พ. 2536 - 28 ก.พ. 2547
ครั้งที่ 1 - 7/2536 (21)
ครั้งที่ 2 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 3 - 18/2536 (32)
ครั้งที่ 4 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 5 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
เกลือทะเล
แทรกแซงตลาดเกลือ ปี 2536
กรมส่งเสริมสหกรณ์
11 ก.พ. 2536 - 31 ธ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 4/2536 (18)
ครั้งที่ 2 - 21/2536 (35)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00