0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน
จัดทำมูลภัณฑ์กันชนน้ำมันปาล์ม
องค์การคลังสินค้า
1 พ.ย. 2536 - 31 ส.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 2 - 21/2536 (35)
ครั้งที่ 3 - 2/2537 (38)
ครั้งที่ 4 - 3/2537 (39)
ครั้งที่ 5 - 4/2537 (40)
ครั้งที่ 6 - 5/2537 (41)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมแดง
แทรกแซงตลาดหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ฤดูการผลิตปี 2536/37
กรมการปกครอง
1 ม.ค. 2537 - 31 พ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ไก่เนื้อ
แทรกแซงตลาดไก่เนื้อ ปี 2537
กรมการค้าภายใน
1 ม.ค. 2537 - 31 ธ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กาแฟ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรับซื้อกาแฟอราบิก้า ปี 2536/37
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1 ม.ค. 2537 - 31 ธ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
เกลือทะเล
รวบรวมผลผลิตเกลือทะเลจากสมาชิกสหกรณ์ ปี 2537
กรมส่งเสริมสหกรณ์
29 ธ.ค. 2537 - 31 ธ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00