0 2507 5561 - 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.พ. 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 48) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
8 พ.ย. 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองทุนรวมฯ ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประชุมหารือแนวทางการปิดบัญชีโครงการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ ห้องประชุม 20701 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
1 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 20610 ขั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

5 ก.ย. 2565

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ
23 ก.ย. 2564

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
22 ก.ย. 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้